Iphela Nini I-Sehri

PrintE-mail

Okunye okukhathazayo, yisikhathi sokuphela kwe Sehri. Kubonakele eminyakeni ukuthi iningi lama Muslim abudedengu aqeda i Sehri ngesikhathi sokuqala kwe Azaan ye Fajar. Kumele kukhunjulwe ukuthi isikhathi se Sehri siphela nge Subha Sadiq (isikhathi sokudabuka kokusa) hhayi ngesikhathi sokuqala kwe Azaan ye Fajar. Ukuqhubeka nokudla emva kwe Subah Sadiq kuyokwenza kube yize leze ukuzila

Ngakhoke kumele sikuqaphele lokhu sibazise nabanye okungenzeka bangabi nalwazi lwalomthetho.

Ngakhoke kumele sikuqaphele lokhu sibazise nabanye okungenzeka bangabi nalwazi lwalomthetho.

Al-Haadi - Site Map