Home Audio Madrasah Jalsas

Madrasah Jalsas

Madrasah Jalsah 2018

PrintE-mail

Monday, 07 May 2018 07:43

Bukhaari Shareef Khatam

Audio Files

MP3

01. Intro 682 KB
02. Qiraat - Ml. Muhammad Yusuf Kajee 991 KB
03. Photography Announcement - Ml. Ismail Bayat Saheb 1.6 MB
04. Bayaan - Ml. Muhammad Jeena Saheb  3.2 MB
05. Bukhaari Shareef Khatam - Mufti Ebrahim Salejee Saheb  7.5 MB
06. Nikaah 283 KB
07. Dua - Mufti Ebrahim Salejee Saheb  600 KB
08. Dastaar Bandi 545 KB


Hifzul Quraan Khatam and Annual Jalsah

Audio Files

MP3
01. Intro 653 KB
02. Qiraat - Umar Ajuwa 1.4 MB
03. Naat - Ridwaan Patel 1.3 MB
04. Arabic Bayaan - Luqmaan Mahomedy & Muaaz Mia 4.1 MB
05. Qiraat - Ali bin Saalih 1.2 MB
06. Naat - Mahmood Essack 1.4 MB
07. Urdu Bayaan - Ml. Irfaan Husain & Zakariyya Dadan 4.1 MB
08. Hamd - Ml. Ismail Patel 1.2 MB
09. English Bayaan - Ml. Zaid Muhammad 3.3 MB
10. Qiraat - Ml. Shabeer Desai 2.5 MB
11. Guest Speaker - Hazrat Ml. Abdul Haqq Makada Saheb 4.5 MB
12. Hifz Khatam 3.6 MB
13. Prize Giving 2.3 MB
14. Dua - Hazrat Ml. Abdul Haqq Makada Saheb 957 KB

 

 

Madrasah Jalsah 2017

PrintE-mail

Sunday, 14 May 2017 08:10

Bukhaari Shareef Khatam

Audio Files

MP3

01. Intro 367.7 KB
02. Qiraat - Muhammad Raees Abdul Haqq 886 KB
03. Naat - Makinuddeen 1.8 MB
04. Important Announcement - Ml. Ismail Bayat 1.5 MB
05. The Life of Imaam Bukhaari (rahimullah) 911 KB
06. Bukhaari Shareef Khatam - Mufti Ebrahim Salajee (d.b) 8.2 MB
07. Nikaahs 540.8 KB
08. Dua - Mufti Shafeequl Islam (d.b) 104 MB
09. Dastaar Bandi 630.8 KB


 

Hifzul Quraan Khatam and Annual Jalsah

Audio Files

MP3
01. Intro 222.6 KB
02. Qiraat - Abdur Razzaq Sanoosi 1 MB
03. Naat - Abdullah Vahed 1.4 MB
04. Urdu Bayaan - Ml. Hasan Salajee & Ml. Riyaadh Suliman 4.3 MB
05. Qiraat - Ahmad Bassa 2.3 MB
06. Hamd - Muhammad Ismail Patel 1.2 MB
07. Arabic Bayaan - Shabbeer Ahmad Desai & Muhammad Mulla 3.8 MB
08. Qiraat - Ml. Luqmaan Shaikh 2.2 MB
09. English Bayaan - Ridwaan Patel 3.2 MB
10. Guest Speaker - Hazrat Ml. Abdul Haqq Makada Saheb 4.7 MB
11. Hifz Khatam 3.7 MB
12. Prize Giving 1.4 MB
13. Dua - Hazrat Ml. Abdul Haqq Makada Saheb 677 KB
 

 

   

Madrasah Jalsah 2016

PrintE-mail

Tuesday, 31 May 2016 06:50

Bukhari Shareef Khatam

Audio Files

MP3

01_Intro.mp3 402.2 KB
02_Qiraat.mp3 1.0 MB
03_Important_Anouncement.mp3 2.4 MB
04_Bukhaari_Khatam.mp3 7.8 MB
05_Nikaahs.mp3 526.1 KB
06_Dastaar_Bandi.mp3 330.8 KB
07_Dua.mp3 2.3 MB
   

Hifzul Quraan Khatam and Annual Jalsa

Audio Files

MP3
01_Qiraat.mp3 501.7 KB
02_Intro.mp3 1.1 MB
03_Qiraat.mp3 1.1 MB
04_Naat.mp3 1.4 MB
05_English_Bayaan.mp3 2.2 MB
06_Qiraat.mp3 506 KB
07_Arabic_Bayaan_and_Translation.mp3 3.8 MB
08_Qiraat.mp3 1.8 MB
09_Urdu_Bayaan_and_Translation.mp3 4.3 MB
10_Nazam.mp3 1.8 MB
11_Bayaan_Hazrat_Moulana_Abdul_Haq_Makada_Saheb.mp3 5.5 MB
12_Hifz_Khatam.mp3 4.8 MB
13_Prize_Giving.mp3 2.1 MB
14_Dua 934 KB

 

   

Madrasah Jalsa 2015

PrintE-mail

Sunday, 07 June 2015 10:56

Bukhaari Shareef Khatam

Audio Files

MP3

01_Intro.mp3 946 KB 
02_Qiraat.mp3 449 KB 
03_Important_Anouncement_Regarding_Photography.mp3 914 KB 
04_Bukhari_Khatam.mp3 9.7 MB 
05_Dua.mp3 228 KB 
06_Dastaar_Bandi.mp3 375 KB 

Hifzul Quraan Khatam and Annual Jalsa

Audio Files

MP3
01_Intro.mp3 355 KB
02_Qiraat_Makinudine.mp3 1.2 MB 
03_Nazam_Ml_Umair_Molvi.mp3 1.3 MB 
04_Urdu_Bayaan_and_Translation.mp3 3.8 MB 
05_Nazam_Suhail_Sirkhot.mp3 629 KB 
06_Qiraat_Hamza_Desai.mp3 1.2 MB 
07_Arabic_Bayaan_and_Translation.mp3 3.5 MB 
08_Qiraat_Ml_Muaaz_Shaik.mp3 916 KB 
09_English_Bayaan.mp3 2.6 MB 
10_Bayaan_Hazrat_Dr_Hansa_Saheb.mp3 5.8 MB 
11_Hifz_Khatam.mp3 4.4 MB 
12_Prize_Giving.mp3 1.4 MB 
13_Dua.mp3 384 KB 

 

   

Madrasah Jalsa 2014

PrintE-mail

Monday, 23 June 2014 09:53

Bukhari Shareef Khatam

Audio Files

MP3

01_Intro.mp3 339.9 KB 
02_Qiraat.mp3 1.1 MB 
03_Important_Anouncement_Regarding_Photography.mp3 1.6 MB 
04_The_Life_of_Imaam Bukhaari (rahimahullah).mp3 3.3 MB 
05_Bukhari_Khatam.mp3 8.6 MB 
06_Dua.mp3 264.5 KB 
07_Dastaar_Bandi.mp3 300 KB 
   

Hifzul Quraan Khatam and Annual Jalsa

Audio Files

MP3
01_Intro.mp3 401.2 KB
02_Qiraat_Zakariyya_Ahmed.mp3 1.6 MB 
03_Nazam_Zayd_Muhammad.mp3 1.4 MB 
04_Urdu_Bayaan_and_Translation.mp3 3.0 MB 
05_Nazam_Masood_Patel.mp3 1.6 MB 
06_English_Bayaan_Ml_Abdul_Azeem_Khan.mp3 5.5 MB 
07_Nazam_Ml_Umair_Molvi.mp3 1.4 MB 
08_Arabic_Bayaan_and_Translation.mp3 3.7 MB 
09_Qiraat_Luqmaan_Shaikh.mp3 2.5 MB 
10_Bayaan_Hazrat_Mufti_Siraaj_Desai_Saheb.mp3 3.9 MB 
11_Hifz_Khatam.mp3 4.5 MB 
12_Prize_Giving.mp3 2.2 MB 
13_Dua.mp3 718.8 KB 

 

   

Page 1 of 2

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Al-Haadi - Site Map