Home Audio Madrasah Jalsas

Madrasah Jalsas

Madrasah Jalsa 2021

PrintE-mail

Wednesday, 07 April 2021 06:50

Qiraat Khatam and Prize Giving

Audio Files

MP3

01. Welcome 188 KB
02. Qiraat - Abu Bakr Abdul Azeez 505 KB
03. Introduction 846 KB
04. Hafs Khatam  2.4 MB
05. Sab'ah Khatam  5.3 MB
06. 'Asharah Khatam 1.6 MB
07. Dua  150 KB
08. Prize Giving 1.6 MB


Hifzul Quraan and Bukhaari Shareef Khatam

Audio Files

MP3
01. Introduction 360 KB
02. Qiraat - Yusuf Akoob 910 KB
03. Hifz Khatam 1.0 MB
04. Guest Speaker - Hz. Ml. Abdul Haqq Makada Saheb 4.3 MB
05. Prize Giving 539 KB
06. Nikaahs 852 KB
07. Qiraat - Abdur Razzaaq Sanusi 626 KB
08. Important Announcement  2.1 MB
09. Bukhaari Shareef - Hz. Mf. Ebrahim Salejee Saheb  10.2 MB
10. Dua 394 KB
11. Dastaar Bandi 1.2 MB

 

 

Madrasah Jalsah 2020

PrintE-mail

Thursday, 26 March 2020 11:03

Bukhaari Shareef Khatam

Audio Files

MP3

01. Introduction 218 KB
02. Qiraat - Ml. Suhail Hoosen 859 KB
03. Bukhaari Shareef Khatam - Hz. Mufti Ebrahim Salejee Saheb 14 MB
04. Dua - Hz. Mufti Ebrahim Salejee Saheb 707 KB
05. Dastaar Bandi  705 KB

 

   

Madrasah Jalsah 2019

PrintE-mail

Friday, 03 May 2019 07:44

Bukhaari Shareef Khatam

Audio Files

MP3

01. Intro 528 KB
02. Qiraat - Ml. Zaakir Makada 699 KB
03. Important Announcement - Ml. Ismail Bayat Saheb 2.2 MB
04. Bukhaari Shareef Khatam - Hz. Mufti Ebrahim Salejee Saheb  11.5 MB
05. Nikaahs  533 KB
06. Dua - Hz. Mufti Ebrahim Salejee Saheb 1.3 MB
07. Dastaar Bandi  788 KB


Hifzul Quraan Khatam and Annual Jalsah

Audio Files

MP3
01. Intro 941 KB
02. Qiraat - Abdur Razzaaq Sanusi 1.7 MB
03. Naat - Ml. Ridwaan Patel 1.1 MB
04. Urdu Bayaan - Ml. Mahmood Essack & Ml. Zaakir Makada 2.6 MB
05. Qiraat - Usaamah Khan 771 KB
06. English Bayaan - Ml. Ebrahim Dadan 3.2 MB
07. Nazam - Hamzah Adamjee 2.0 MB
08. Arabic Bayaan - Muhammad Mahomed & Humaid Kadwa 4.3 MB
09. Qiraat - Ml. Hamzah Desai 1.7 MB
10. Guest Speaker - Hz. Moulana Abdul Haqq Makada Saheb 5.5 MB
11. Hifz Khatam 2.7 MB
12. Prize Giving 3.4 MB
13. Dua - Hz. Moulana Abdul Haqq Makada Saheb 1.6 MB
   

Madrasah Jalsah 2018

PrintE-mail

Monday, 07 May 2018 07:43

Bukhaari Shareef Khatam

Audio Files

MP3

01. Intro 682 KB
02. Qiraat - Ml. Muhammad Yusuf Kajee 991 KB
03. Photography Announcement - Ml. Ismail Bayat Saheb 1.6 MB
04. Bayaan - Ml. Muhammad Jeena Saheb  3.2 MB
05. Bukhaari Shareef Khatam - Mufti Ebrahim Salejee Saheb  7.5 MB
06. Nikaah 283 KB
07. Dua - Mufti Ebrahim Salejee Saheb  600 KB
08. Dastaar Bandi 545 KB


Hifzul Quraan Khatam and Annual Jalsah

Audio Files

MP3
01. Intro 653 KB
02. Qiraat - Umar Ajuwa 1.4 MB
03. Naat - Ridwaan Patel 1.3 MB
04. Arabic Bayaan - Luqmaan Mahomedy & Muaaz Mia 4.1 MB
05. Qiraat - Ali bin Saalih 1.2 MB
06. Naat - Mahmood Essack 1.4 MB
07. Urdu Bayaan - Ml. Irfaan Husain & Zakariyya Dadan 4.1 MB
08. Hamd - Ml. Ismail Patel 1.2 MB
09. English Bayaan - Ml. Zaid Muhammad 3.3 MB
10. Qiraat - Ml. Shabeer Desai 2.5 MB
11. Guest Speaker - Hazrat Ml. Abdul Haqq Makada Saheb 4.5 MB
12. Hifz Khatam 3.6 MB
13. Prize Giving 2.3 MB
14. Dua - Hazrat Ml. Abdul Haqq Makada Saheb 957 KB

 

   

Madrasah Jalsah 2017

PrintE-mail

Sunday, 14 May 2017 08:10

Bukhaari Shareef Khatam

Audio Files

MP3

01. Intro 367.7 KB
02. Qiraat - Muhammad Raees Abdul Haqq 886 KB
03. Naat - Makinuddeen 1.8 MB
04. Important Announcement - Ml. Ismail Bayat 1.5 MB
05. The Life of Imaam Bukhaari (rahimullah) 911 KB
06. Bukhaari Shareef Khatam - Mufti Ebrahim Salajee (d.b) 8.2 MB
07. Nikaahs 540.8 KB
08. Dua - Mufti Shafeequl Islam (d.b) 104 MB
09. Dastaar Bandi 630.8 KB


 

Hifzul Quraan Khatam and Annual Jalsah

Audio Files

MP3
01. Intro 222.6 KB
02. Qiraat - Abdur Razzaq Sanoosi 1 MB
03. Naat - Abdullah Vahed 1.4 MB
04. Urdu Bayaan - Ml. Hasan Salajee & Ml. Riyaadh Suliman 4.3 MB
05. Qiraat - Ahmad Bassa 2.3 MB
06. Hamd - Muhammad Ismail Patel 1.2 MB
07. Arabic Bayaan - Shabbeer Ahmad Desai & Muhammad Mulla 3.8 MB
08. Qiraat - Ml. Luqmaan Shaikh 2.2 MB
09. English Bayaan - Ridwaan Patel 3.2 MB
10. Guest Speaker - Hazrat Ml. Abdul Haqq Makada Saheb 4.7 MB
11. Hifz Khatam 3.7 MB
12. Prize Giving 1.4 MB
13. Dua - Hazrat Ml. Abdul Haqq Makada Saheb 677 KB
 

 

   

Page 1 of 3

<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Al-Haadi - Site Map